k.ú.: 778559 - Nové Dvory u Velké Losenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 587974 - Nové Dvory NUTS5 CZ0635587974
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 155 2775810
zahrada 105 68509
travní p. 195 1006373
lesní poz les s budovou 2 51
lesní poz ostat.komunikace 1 131
lesní poz 125 1109560
vodní pl. nádrž přírodní 1 149
vodní pl. nádrž umělá 2 3327
vodní pl. rybník 4 8514
vodní pl. tok přirozený 11 63021
zast. pl. zbořeniště 2 926
zast. pl. 193 72708
ostat.pl. dráha 1 11929
ostat.pl. jiná plocha 63 37155
ostat.pl. manipulační pl. 24 25362
ostat.pl. neplodná půda 53 94162
ostat.pl. ostat.komunikace 102 183170
ostat.pl. silnice 11 58339
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 842
ostat.pl. zeleň 6 1040
Celkem KN 1057 5521078
Par. DKM 1057 5521078
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 105
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 11
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 186
LV 187
spoluvlastník 230

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 27.06.2018
DKM 1:1000 15.12.2016
S-SK GS 1:2880 1838 27.06.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.05.2022 20:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.