k.ú.: 778567 - Pořežín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596981 - Velká Losenice NUTS5 CZ0635596981
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 98 1536110
zahrada 46 38028
travní p. mez, stráň 10 5354
travní p. 113 554555
lesní poz 81 533995
vodní pl. nádrž umělá 2 1473
vodní pl. rybník 2 10549
vodní pl. tok přirozený 10 23850
vodní pl. zamokřená pl. 7 3021
zast. pl. zbořeniště 2 325
zast. pl. 52 22839
ostat.pl. jiná plocha 60 34394
ostat.pl. manipulační pl. 6 6612
ostat.pl. neplodná půda 34 14164
ostat.pl. ostat.komunikace 36 49620
ostat.pl. silnice 3 17951
ostat.pl. zeleň 5 4447
Celkem KN 567 2857287
Par. DKM 567 2857287
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 24
č.p. zem.used 9
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 52
LV 83
spoluvlastník 103

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2017
DKM 1:1000 22.12.2010 část
S-SK GS 1:2880 1838 20.06.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.05.2022 20:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.