k.ú.: 778648 - Velká Veleň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 86 1133071
zahrada 117 74857
ovoc. sad 5 10324
travní p. 229 1630977
lesní poz 91 603887
vodní pl. tok přirozený 2 9760
zast. pl. zbořeniště 4 596
zast. pl. 71 20088
ostat.pl. jiná plocha 101 88207
ostat.pl. manipulační pl. 1 279
ostat.pl. neplodná půda 208 278280
ostat.pl. ostat.komunikace 107 89533
ostat.pl. pohřeb. 1 1958
ostat.pl. silnice 1 24019
Celkem KN 1024 3965836
Par. DKM 1024 3965836
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 47
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 71
LV 99
spoluvlastník 131

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.11.2002
ZMVM 1:2000 01.11.1981 11.11.2002 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 22.05.2022 22:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.