k.ú.: 778656 - Velká Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548332 - Lukavec NUTS5 CZ0633548332
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 746 1792969
zahrada 57 24949
travní p. 195 254078
lesní poz 331 2122944
vodní pl. rybník 3 1225
vodní pl. tok přirozený 3 1417
vodní pl. tok umělý 38 7016
vodní pl. zamokřená pl. 5 2107
zast. pl. společný dvůr 6 814
zast. pl. zbořeniště 5 1211
zast. pl. 60 28907
ostat.pl. jiná plocha 11 2985
ostat.pl. manipulační pl. 58 23664
ostat.pl. neplodná půda 40 10722
ostat.pl. ostat.komunikace 78 53782
ostat.pl. silnice 71 21965
Celkem KN 1707 4350755
Par. KMD 1707 4350755
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 52
LV 110
spoluvlastník 154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.02.2016
S-SK GS 1:2880 1838 23.02.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 19.05.2022 01:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.