k.ú.: 778672 - Velké Bílovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584983 - Velké Bílovice NUTS5 CZ0644584983
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6204 - Břeclav
Pověřený obecní úřad 62041 - Břeclav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 4 5078
orná půda 2838 10682404
vinice 3113 6852188
zahrada 1422 792334
ovoc. sad 672 3910200
travní p. 19 9253
lesní poz les(ne hospodář) 1 2791
lesní poz 1 10799
vodní pl. nádrž umělá 342 380866
vodní pl. rybník 2 1373
vodní pl. tok přirozený 12 58590
vodní pl. tok umělý 22 33466
vodní pl. zamokřená pl. 20 68218
zast. pl. společný dvůr 34 17735
zast. pl. zbořeniště 69 12027
zast. pl. 2672 761163
ostat.pl. dobývací prost. 1 273
ostat.pl. jiná plocha 650 419947
ostat.pl. manipulační pl. 355 196271
ostat.pl. neplodná půda 28 17643
ostat.pl. ostat.komunikace 840 842557
ostat.pl. pohřeb. 5 9325
ostat.pl. silnice 17 111879
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 25298
ostat.pl. zeleň 152 512626
Celkem KN 13298 25734304
Par. DKM 13298 25734304
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 925
č.p. byt.dům 15
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 22
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 12
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 365
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 7
č.p. víceúčel 12
č.p. výroba 18
č.p. zem.stav 11
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 391
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 125
č.e. ubyt.zař 9
č.e. víceúčel 13
č.e. výroba 6
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če garáž 86
bez čp/če jiná st. 299
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 28
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 85
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 2507
byt.z. byt 81
byt.z. dílna 2
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 13
Celkem JED 97
LV 3477
spoluvlastník 5087

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 02.05.2012 1:1000 24.05.2012 *) Z-5630/2012-704
DKM 1:1000 01.08.2011 Z-8018/2011-704
DKM-KPÚ 05.05.2011 1:1000 19.05.2011 *) Z-2900/2011-704
DKM-KPÚ 1:1000 28.02.2011 Z-1792/2011-704, zákres starých KPÚ do DKM
DKM-KPÚ 1:1000 22.02.2011 Z-1585/2010-704, zákres starých KPÚ do DKM
DKM 1:1000 20.12.2010 Z-9300/2010-704
DKM-KPÚ 1:1000 06.05.2008 Z-9191/2008-704, zákres do DKM
DKM-KPÚ 20.12.2006 1:1000 24.04.2007 *) Z-2427/2007-704
DKM-KPÚ 26.12.2006 1:1000 12.04.2007 *) Z-1657/2007-704
DKM-KPÚ 1:1000 14.11.2006 Z-9775/2006-704, zákres do DKM
DKM-KPÚ 26.05.2004 1:1000 01.11.2006 *) Z-10993/2004-704
ZMVM 1:2000 01.04.1988 01.08.2011 1.11.1981 1:2000, 1:1000, THM - 01.04.1961 1:2000, 1:1000,
FÚO 1:1000 11.09.1975 20.12.2010 01.01.1971 1:2000, 1:1000, obnova bude v režimu ZMVM, přesností odpovídá
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.04.1988 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 16.05.2022 07:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.