k.ú.: 778681 - Velké Březno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568350 - Velké Březno NUTS5 CZ0427568350
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42143 - Velké Březno

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 84
orná půda 44 264512
zahrada 254 155345
travní p. 244 417036
lesní poz 39 3322473
vodní pl. tok přirozený 18 187263
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 77
zast. pl. společný dvůr 19 5921
zast. pl. zbořeniště 13 2510
zast. pl. 533 124728
ostat.pl. dráha 10 81877
ostat.pl. jiná plocha 224 151262
ostat.pl. manipulační pl. 43 62546
ostat.pl. neplodná půda 34 34852
ostat.pl. ostat.komunikace 191 149358
ostat.pl. silnice 12 32889
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 25605
ostat.pl. zeleň 18 37878
Celkem KN 1702 5056216
Par. DKM 1702 5056216
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 143
č.p. byt.dům 20
č.p. doprava 4
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 18
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 9
č.p. rod.dům 126
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 44
č.e. jiná st. 7
č.e. obč.vyb 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 505
byt.z. byt 100
Celkem JED 100
LV 515
spoluvlastník 732

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.06.2000
ZMVM 1:2000 01.10.1986 05.06.2000
S-SK GS 1:2880 1842 01.10.1986 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 16.05.2022 18:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.