k.ú.: 778737 - Velké Dvorce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561151 - Přimda NUTS5 CZ0327561151
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 294127
zahrada skleník-pařeniš. 1 143
zahrada 77 59447
ovoc. sad 31 1312431
travní p. 91 722676
lesní poz 20 213342
vodní pl. nádrž umělá 4 13239
vodní pl. rybník 2 88345
vodní pl. tok umělý 6 4767
vodní pl. zamokřená pl. 3 4197
zast. pl. zbořeniště 1 291
zast. pl. 121 57746
ostat.pl. jiná plocha 88 89326
ostat.pl. manipulační pl. 30 24324
ostat.pl. neplodná půda 19 18437
ostat.pl. ostat.komunikace 59 73652
ostat.pl. silnice 15 46637
ostat.pl. zeleň 33 45063
Celkem KN 616 3068190
Par. KMD 616 3068190
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. byt.dům 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 34
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 114
byt.z. byt 8
obč.z. byt 8
Celkem JED 16
LV 101
spoluvlastník 144

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.11.2013
S-SK GS 1:2880 1838 15.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 24.05.2022 14:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.