k.ú.: 778753 - Velké Hamry - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563838 - Velké Hamry NUTS5 CZ0512563838
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5108 - Tanvald
Pověřený obecní úřad 51081 - Tanvald

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 141 321275
zahrada 557 461643
ovoc. sad 4 19977
travní p. 1242 1688932
lesní poz les(ne hospodář) 33 221398
lesní poz 671 2629644
vodní pl. nádrž umělá 1 369
vodní pl. tok přirozený 7 64600
zast. pl. společný dvůr 1 1526
zast. pl. zbořeniště 29 4215
zast. pl. 860 148309
ostat.pl. dráha 7 81336
ostat.pl. jiná plocha 61 29469
ostat.pl. manipulační pl. 92 69992
ostat.pl. neplodná půda 394 200577
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 904
ostat.pl. ostat.komunikace 300 134690
ostat.pl. pohřeb. 2 8472
ostat.pl. silnice 22 137001
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10141
ostat.pl. zeleň 45 75682
Celkem KN 4475 6310152
Par. DKM 4475 6310152
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 191
č.p. byt.dům 13
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 6
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 24
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 269
č.p. rod.rekr 59
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 129
bez čp/če jiná st. 103
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če výroba 1
Celkem BUD 828
byt.z. byt 253
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 9
obč.z. dílna 2
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 268
LV 982
spoluvlastník 1441

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 27.05.2003 1:1000 27.05.2003 *) Od-ověř TO. Převedení.
THM-V 1:2000 01.04.1983 27.05.2003 Od -dle údajů KP. THM Velké Hamry 1:2000.
S-SK GS 1:2880 1843 01.04.1983 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 18.05.2022 22:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.