k.ú.: 778770 - Velké Heraltice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 510891 - Velké Heraltice NUTS5 CZ0805510891
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 307 8972146
zahrada 366 240293
travní p. 119 543200
lesní poz les s budovou 15 639
lesní poz 119 5952416
vodní pl. nádrž umělá 5 63767
vodní pl. tok přirozený 4 119458
vodní pl. tok umělý 13 14739
zast. pl. zbořeniště 4 2333
zast. pl. 420 182002
ostat.pl. jiná plocha 143 136416
ostat.pl. manipulační pl. 40 117405
ostat.pl. neplodná půda 7 6388
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1564
ostat.pl. ostat.komunikace 132 194755
ostat.pl. pohřeb. 1 4565
ostat.pl. silnice 14 228097
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 14099
ostat.pl. zeleň 9 66738
Celkem KN 1724 16861020
Par. DKM 1724 16861020
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 241
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 73
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 44
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 1
Celkem BUD 428
byt.z. byt 36
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 30
obč.z. garáž 1
Celkem JED 71
LV 440
spoluvlastník 629

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.03.2016
DKM 1:1000 01.07.1996
ZMVM 1:2000 01.09.1989 01.07.1996
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.09.1989 existence přídělů


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 24.05.2022 07:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.