k.ú.: 778800 - Velké Hostěrádky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hustopeče email: kp.hustopece@cuzk.cz
Nádražní 35/1169, 69301 Hustopeče u Brna telefon: 519361111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584991 - Velké Hostěrádky NUTS5 CZ0644584991
Pracoviště 735 - Hustopeče

Obec s rozšířenou působností 6207 - Hustopeče
Pověřený obecní úřad 62072 - Klobouky u Brna

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3995 4750800
vinice 81 50187
zahrada 921 444204
ovoc. sad 3 8898
travní p. 573 171347
lesní poz 627 4554295
vodní pl. tok přirozený 153 48885
zast. pl. společný dvůr 20 1252
zast. pl. zbořeniště 5 1125
zast. pl. 319 119684
ostat.pl. jiná plocha 184 63806
ostat.pl. manipulační pl. 252 52940
ostat.pl. neplodná půda 363 101004
ostat.pl. ostat.komunikace 250 128999
ostat.pl. pohřeb. 3 4332
ostat.pl. silnice 43 53828
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 16825
ostat.pl. zeleň 12 4157
Celkem KN 7811 10576568
Par. DKM 7811 10576568
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 173
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 263
byt.z. byt 4
obč.z. byt 6
Celkem JED 10
LV 613
spoluvlastník 874

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.09.1998 map.
S-SK ŠS 1:2880 1826 27.09.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hustopeče.

vypočteno: 24.05.2022 18:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.