k.ú.: 778851 - Malé Chvojno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 555223 - Velké Chvojno NUTS5 CZ0427555223
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42141 - Libouchec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 107124
zahrada 42 34083
travní p. 184 1100540
lesní poz 16 113085
vodní pl. nádrž přírodní 1 376
vodní pl. nádrž umělá 1 770
vodní pl. tok přirozený 3 8544
vodní pl. tok umělý 6 2670
zast. pl. zbořeniště 1 358
zast. pl. 84 25637
ostat.pl. dráha 1 34216
ostat.pl. jiná plocha 38 43785
ostat.pl. manipulační pl. 3 9284
ostat.pl. neplodná půda 46 78195
ostat.pl. ostat.komunikace 36 47524
ostat.pl. silnice 2 10365
ostat.pl. zeleň 1 210
Celkem KN 472 1616766
Par. DKM 472 1616766
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 37
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 76
LV 80
spoluvlastník 99

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
REV 1:1000 17.08.2021 jen intravilán
DKM 1:1000 01.01.1997
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 18.05.2022 11:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.