k.ú.: 778877 - Velké Janovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596990 - Velké Janovice NUTS5 CZ0635596990
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 205 1900193
zahrada 92 39586
travní p. 356 925355
lesní poz 90 407304
vodní pl. rybník 1 2548
vodní pl. tok přirozený 1 138
vodní pl. tok umělý 6 4351
vodní pl. zamokřená pl. 2 390
zast. pl. společný dvůr 2 428
zast. pl. zbořeniště 6 855
zast. pl. 92 29083
ostat.pl. jiná plocha 46 34769
ostat.pl. manipulační pl. 4 9426
ostat.pl. neplodná půda 53 27369
ostat.pl. ostat.komunikace 78 65533
ostat.pl. silnice 1 7166
ostat.pl. zeleň 3 709
Celkem KN 1038 3455203
Par. KMD 1038 3455203
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 11
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 91
LV 100
spoluvlastník 127

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.05.2022 05:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.