k.ú.: 779075 - Velké Kunětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 569453 - Velké Kunětice NUTS5 CZ0711569453
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71022 - Jeseník

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 680 6231330
zahrada 430 345784
travní p. 103 191284
lesní poz 123 2277517
vodní pl. nádrž umělá 1 400
vodní pl. tok přirozený 103 25569
vodní pl. tok umělý 121 24324
vodní pl. zamokřená pl. 2 693
zast. pl. společný dvůr 6 940
zast. pl. zbořeniště 70 28920
zast. pl. 246 92053
ostat.pl. jiná plocha 178 221923
ostat.pl. manipulační pl. 10 43555
ostat.pl. neplodná půda 97 68933
ostat.pl. ostat.komunikace 273 120650
ostat.pl. pohřeb. 2 3351
ostat.pl. silnice 20 130215
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 17496
ostat.pl. zeleň 1 704
Celkem KN 2468 9825641
PK 4 44024
GP 76 728078
Celkem ZE 80 772102
Par. DKM 2 2216
Par. KMD 2466 9823425
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 171
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 31
Celkem BUD 242
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 292
spoluvlastník 411

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.10.2010
S-SK ŠS 1:2880 1836 21.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 18.05.2022 17:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.