k.ú.: 779083 - Velké Losiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541265 - Velké Losiny NUTS5 CZ0715541265
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 547 7159817
zahrada 945 860584
ovoc. sad 19 451966
travní p. 498 2665100
lesní poz les(ne hospodář) 1 1114
lesní poz školka 3 46503
lesní poz 422 7374560
vodní pl. nádrž přírodní 1 1299
vodní pl. nádrž umělá 2 1670
vodní pl. rybník 8 31705
vodní pl. tok přirozený 129 266206
vodní pl. tok umělý 21 16907
vodní pl. zamokřená pl. 2 4397
zast. pl. společný dvůr 8 1174
zast. pl. zbořeniště 3 407
zast. pl. 1026 329169
ostat.pl. dráha 17 66368
ostat.pl. jiná plocha 475 337263
ostat.pl. manipulační pl. 40 165588
ostat.pl. neplodná půda 247 298344
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 2982
ostat.pl. ostat.komunikace 530 458402
ostat.pl. pohřeb. 1 10498
ostat.pl. silnice 132 175535
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 45105
ostat.pl. zeleň 82 483666
Celkem KN 5172 21256329
Par. DKM 5172 21256329
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 30
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 31
č.p. rod.dům 554
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 152
bez čp/če jiná st. 97
bez čp/če obč.vyb. 14
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 58
rozestav. 4
Celkem BUD 1011
byt.z. byt 312
byt.z. dílna 8
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 12
obč.z. byt 12
obč.z. j.nebyt 8
obč.z. sk.byt 1
Celkem JED 357
LV 1372
spoluvlastník 1997

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.04.2004
ZMVM 1:2000 01.07.1987 30.04.2004
S-SK ŠS 1:2880 1889 01.07.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.05.2022 00:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.