k.ú.: 779229 - Velké Němčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hustopeče email: kp.hustopece@cuzk.cz
Nádražní 35/1169, 69301 Hustopeče u Brna telefon: 519361111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 585009 - Velké Němčice NUTS5 CZ0644585009
Pracoviště 735 - Hustopeče

Obec s rozšířenou působností 6207 - Hustopeče
Pověřený obecní úřad 62071 - Hustopeče

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2556 14615414
vinice 297 799727
zahrada foto. elektrárna 1 204
zahrada 524 267372
ovoc. sad 188 1180150
travní p. 439 661045
lesní poz 114 1487308
vodní pl. nádrž umělá 5 113715
vodní pl. tok přirozený 58 454895
vodní pl. tok umělý 7 3094
vodní pl. zamokřená pl. 5 3922
zast. pl. společný dvůr 22 43830
zast. pl. zbořeniště 25 13162
zast. pl. 985 364265
ostat.pl. dálnice 4 374946
ostat.pl. jiná plocha 271 156040
ostat.pl. manipulační pl. 131 141507
ostat.pl. neplodná půda 27 86546
ostat.pl. ostat.komunikace 399 678725
ostat.pl. pohřeb. 3 4082
ostat.pl. silnice 92 236249
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 21713
ostat.pl. zamokřená pl. 1 15000
ostat.pl. zeleň 52 251529
Celkem KN 6215 21974440
GP 19 29201
Celkem ZE 19 29201
Par. DKM 3297 20175808
Par. KMD 2824 1759609
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 445
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 10
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 139
č.p. skleník 1
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 44
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 69
bez čp/če jiná st. 102
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 51
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 2
Celkem BUD 944
byt.z. byt 30
obč.z. byt 4
Celkem JED 34
LV 1637
spoluvlastník 2382

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.04.2021 1:1000 07.07.2021 *)
KMD 1:1000 11.12.2017 intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1825


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hustopeče.

vypočteno: 17.05.2022 06:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.