k.ú.: 779245 - Velké Pavlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hustopeče email: kp.hustopece@cuzk.cz
Nádražní 35/1169, 69301 Hustopeče u Brna telefon: 519361111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 585017 - Velké Pavlovice NUTS5 CZ0644585017
Pracoviště 735 - Hustopeče

Obec s rozšířenou působností 6207 - Hustopeče
Pověřený obecní úřad 62071 - Hustopeče

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2286 12270004
vinice 1429 4333842
zahrada 861 417757
ovoc. sad 746 2045153
travní p. 141 451621
lesní poz 1 8138
vodní pl. nádrž umělá 2 65448
vodní pl. tok přirozený 17 190902
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 20
zast. pl. společný dvůr 43 38961
zast. pl. zbořeniště 19 3105
zast. pl. 1626 638298
ostat.pl. dráha 6 97414
ostat.pl. dálnice 4 156676
ostat.pl. jiná plocha 421 284467
ostat.pl. manipulační pl. 83 108850
ostat.pl. neplodná půda 373 1064953
ostat.pl. ostat.komunikace 631 753710
ostat.pl. pohřeb. 2 5030
ostat.pl. silnice 18 134320
ostat.pl. skládka 2 73700
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 46318
ostat.pl. zeleň 114 56380
Celkem KN 8844 23245067
Par. DKM 8844 23245067
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 776
č.p. byt.dům 26
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 11
č.p. obč.vyb 23
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 209
č.p. rod.rekr 16
č.p. ubyt.zař 8
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 13
č.e. jiná st. 23
č.e. obč.vyb 2
č.e. obč.vyb. 2
č.e. tech.vyb 1
č.e. víceúčel 1
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 157
bez čp/če jiná st. 152
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 21
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če ubyt.zař 5
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 36
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 1559
byt.z. byt 162
byt.z. garáž 2
obč.z. byt 34
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 201
LV 2415
spoluvlastník 3376

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 23.09.2015 1:1000 16.12.2015 *)
DKM 1:1000 27.05.2009 převod - intravilán
ZMVM 1:2000 01.10.1988 16.12.2015 část M 1:1000
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.10.1988


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hustopeče.

vypočteno: 18.05.2022 02:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.