k.ú.: 779261 - Velké Petrovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574571 - Velké Petrovice NUTS5 CZ0523574571
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52095 - Police nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 130 1713056
zahrada 135 99970
ovoc. sad 8 6309
travní p. 344 1319104
lesní poz 68 1035426
vodní pl. nádrž umělá 2 977
vodní pl. tok přirozený 19 44354
vodní pl. tok umělý 8 3591
zast. pl. společný dvůr 1 822
zast. pl. zbořeniště 6 1503
zast. pl. 252 89045
ostat.pl. dráha 3 44992
ostat.pl. jiná plocha 80 45527
ostat.pl. manipulační pl. 13 30114
ostat.pl. neplodná půda 40 21238
ostat.pl. ostat.komunikace 97 105723
ostat.pl. silnice 24 44350
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7266
ostat.pl. zeleň 1 1378
Celkem KN 1233 4614745
Par. DKM 1233 4614745
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 150
č.p. rod.rekr 5
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 240
LV 280
spoluvlastník 420

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.05.2010
DKM-KPÚ 03.08.2005 1:1000 28.02.2006 *) na části k.ú. - KPÚ
DKM 1:1000 04.08.2005 část k.ú. (Petrovičky) - nové mapování
S-SK GS 1:2880 1840 31.05.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 22.05.2022 08:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.