k.ú.: 779385 - Velké Svatoňovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579785 - Velké Svatoňovice NUTS5 CZ0525579785
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52143 - Úpice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 366 2988612
zahrada 566 534406
travní p. 538 1621391
lesní poz 252 1379501
vodní pl. nádrž umělá 5 69846
vodní pl. tok přirozený 86 21855
vodní pl. tok umělý 5 1679
vodní pl. zamokřená pl. 1 94
zast. pl. společný dvůr 7 35925
zast. pl. zbořeniště 8 1180
zast. pl. 630 148783
ostat.pl. dráha 2 75931
ostat.pl. jiná plocha 103 55119
ostat.pl. manipulační pl. 63 49372
ostat.pl. neplodná půda 85 46265
ostat.pl. ostat.komunikace 392 249671
ostat.pl. silnice 6 24810
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 29831
ostat.pl. zeleň 11 4583
Celkem KN 3136 7338854
GP 31 31048
Celkem ZE 31 31048
Par. KMD 3136 7338854
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 173
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 180
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 58
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 62
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če zem.stav 47
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 601
byt.z. byt 16
obč.z. byt 2
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 20
LV 624
spoluvlastník 848

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2016
S-SK GS 1:2880 1840 14.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 19.05.2022 13:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.