k.ú.: 779440 - Michalovice u Velkých Žernosek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 542521 - Michalovice NUTS5 CZ0423542521
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 24 258157
vinice 21 263399
zahrada 92 50214
travní p. 31 76605
vodní pl. tok umělý 2 583
zast. pl. společný dvůr 1 89
zast. pl. zbořeniště 4 444
zast. pl. 85 28626
ostat.pl. jiná plocha 15 1808
ostat.pl. manipulační pl. 2 183
ostat.pl. neplodná půda 45 108478
ostat.pl. ostat.komunikace 25 23061
ostat.pl. silnice 9 13438
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2699
ostat.pl. zeleň 1 42
Celkem KN 359 827826
Par. DKM 359 827826
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 64
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 85
LV 106
spoluvlastník 127

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 15.11.2016
DKM 1:2000 31.07.2000
ZMVM 1:2000 01.01.1989 31.07.2000
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 17.05.2022 09:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.