k.ú.: 779491 - Velký Beranov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588113 - Velký Beranov NUTS5 CZ0632588113
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 698 3526442
zahrada 428 170535
ovoc. sad 3 2690
travní p. 207 349457
lesní poz 227 1430117
vodní pl. nádrž umělá 1 603
vodní pl. rybník 6 38299
vodní pl. tok přirozený 53 5266
zast. pl. zbořeniště 4 825
zast. pl. 559 147780
ostat.pl. jiná plocha 196 146318
ostat.pl. manipulační pl. 56 70421
ostat.pl. neplodná půda 84 41921
ostat.pl. ostat.komunikace 193 136823
ostat.pl. silnice 219 256662
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3482
ostat.pl. zeleň 10 1693
Celkem KN 2946 6329334
Par. DKM 6 4231
Par. KMD 2940 6325103
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 163
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 203
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 36
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 2
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 546
byt.z. byt 27
Celkem JED 27
LV 626
spoluvlastník 851

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.04.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 08.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 17.05.2022 00:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.