k.ú.: 779539 - Velký Bor u Horažďovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557382 - Velký Bor NUTS5 CZ0322557382
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 913 4822673
zahrada 106 86971
travní p. 462 948914
lesní poz les s budovou 2 107
lesní poz 242 1760235
vodní pl. nádrž přírodní 5 1932
vodní pl. nádrž umělá 7 1843
vodní pl. rybník 13 132133
vodní pl. tok přirozený 1 3190
vodní pl. tok umělý 178 49102
vodní pl. zamokřená pl. 3 7603
zast. pl. společný dvůr 4 1056
zast. pl. zbořeniště 2 807
zast. pl. 257 116095
ostat.pl. dráha 2 59287
ostat.pl. jiná plocha 98 102636
ostat.pl. manipulační pl. 51 59970
ostat.pl. neplodná půda 277 166677
ostat.pl. ostat.komunikace 166 99093
ostat.pl. pohřeb. 1 2167
ostat.pl. silnice 70 123178
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 12781
ostat.pl. zeleň 7 5647
Celkem KN 2868 8564097
Par. DKM 1142 1553985
Par. KMD 1726 7010112
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 98
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 19
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če zem.stav 34
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 246
byt.z. byt 26
byt.z. garáž 18
Celkem JED 44
LV 275
spoluvlastník 375

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.03.2011
KMD 1:1000 11.03.2011
THM-V 1:2000 01.04.1961 11.03.2011
S-SK GS 1:2880 1837 11.03.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 07:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.