k.ú.: 779571 - Velký Grunov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561444 - Brniště NUTS5 CZ0511561444
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51013 - Mimoň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 196 4044964
zahrada 170 130962
ovoc. sad 1 977
travní p. 366 1321729
lesní poz 107 1139832
vodní pl. nádrž umělá 4 2211
vodní pl. tok přirozený 6 41345
vodní pl. tok umělý 4 2541
vodní pl. zamokřená pl. 7 7184
zast. pl. zbořeniště 11 2715
zast. pl. 224 90878
ostat.pl. dobývací prost. 1 1355
ostat.pl. dráha 2 38297
ostat.pl. jiná plocha 108 42020
ostat.pl. manipulační pl. 109 83241
ostat.pl. neplodná půda 184 115362
ostat.pl. ostat.komunikace 215 112742
ostat.pl. pohřeb. 1 2653
ostat.pl. silnice 20 67997
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 10529
ostat.pl. zeleň 21 18899
Celkem KN 1766 7278433
Par. KMD 1766 7278433
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 39
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 16
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 32
rozestav. 2
Celkem BUD 218
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 216
spoluvlastník 326

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2010
S-SK GS 1:2880 1843 13.12.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 06:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.