k.ú.: 779661 - Velký Malahov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554413 - Velký Malahov NUTS5 CZ0321554413
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 68 2354313
zahrada 46 49835
travní p. 73 692542
lesní poz 30 1543826
vodní pl. nádrž přírodní 2 4155
vodní pl. tok přirozený 1 6251
vodní pl. tok umělý 15 14445
vodní pl. zamokřená pl. 7 9572
zast. pl. zbořeniště 2 498
zast. pl. 86 52777
ostat.pl. jiná plocha 28 27670
ostat.pl. manipulační pl. 5 21905
ostat.pl. neplodná půda 14 18728
ostat.pl. ostat.komunikace 36 92935
ostat.pl. silnice 5 52067
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1791
ostat.pl. zeleň 10 47281
Celkem KN 429 4990591
Par. DKM 366 3505190
Par. KMD 63 1485401
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 34
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 2
Celkem BUD 83
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 74
spoluvlastník 95

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.02.2016
DKM-KPÚ 1:1000 20.09.2012
S-SK GS 1:2880 1838 08.02.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 18.05.2022 10:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.