k.ú.: 779733 - Knížecí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562912 - Velký Šenov NUTS5 CZ0421562912
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42122 - Šluknov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 31353
zahrada 48 22739
travní p. 124 866029
lesní poz 111 2589471
vodní pl. nádrž umělá 2 252
vodní pl. rybník 1 8632
vodní pl. tok přirozený 2 931
zast. pl. společný dvůr 1 208
zast. pl. zbořeniště 16 3530
zast. pl. 26 6260
ostat.pl. jiná plocha 12 19365
ostat.pl. neplodná půda 7 8468
ostat.pl. ostat.komunikace 41 45751
ostat.pl. silnice 3 13693
Celkem KN 397 3616682
Par. KMD 397 3616682
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 6
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 26
LV 48
spoluvlastník 84

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2012
S-SK GS 1:2880 1843 31.10.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 17.05.2022 09:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.