k.ú.: 779768 - Velký Šenov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562912 - Velký Šenov NUTS5 CZ0421562912
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42122 - Šluknov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 94 2057054
zahrada 627 339867
travní p. 795 4461466
lesní poz 485 4888113
vodní pl. nádrž přírodní 1 4851
vodní pl. nádrž umělá 17 12332
vodní pl. rybník 3 8085
vodní pl. tok přirozený 107 40090
vodní pl. tok umělý 12 7313
vodní pl. zamokřená pl. 11 19547
zast. pl. společný dvůr 1 21605
zast. pl. zbořeniště 103 29640
zast. pl. 611 207221
ostat.pl. dráha 13 83917
ostat.pl. jiná plocha 106 77673
ostat.pl. manipulační pl. 48 83755
ostat.pl. neplodná půda 93 136245
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 699
ostat.pl. ostat.komunikace 408 248768
ostat.pl. pohřeb. 5 19451
ostat.pl. silnice 31 135698
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 65899
ostat.pl. zeleň 31 32260
Celkem KN 3618 12981549
Par. KMD 3618 12981549
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 49
č.p. byt.dům 24
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 322
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 9
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 40
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če výroba 18
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 605
byt.z. byt 3
obč.z. byt 12
Celkem JED 15
LV 544
spoluvlastník 696

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2015
S-SK GS 1:2880 1843 30.11.2015 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 17.05.2022 15:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.