k.ú.: 779776 - Velký Třebešov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574589 - Velký Třebešov NUTS5 CZ0523574589
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5206 - Jaroměř
Pověřený obecní úřad 52061 - Jaroměř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 337 1565067
zahrada 156 119259
ovoc. sad 6 41002
travní p. 395 633189
lesní poz 99 227306
vodní pl. nádrž umělá 1 3399
vodní pl. rybník 1 7438
vodní pl. tok přirozený 73 48599
vodní pl. tok umělý 30 12811
zast. pl. společný dvůr 13 3173
zast. pl. zbořeniště 2 601
zast. pl. 164 83634
ostat.pl. jiná plocha 43 66382
ostat.pl. manipulační pl. 32 124344
ostat.pl. neplodná půda 18 8815
ostat.pl. ost.dopravní pl. 29 11116
ostat.pl. ostat.komunikace 145 84385
ostat.pl. pohřeb. 1 4209
ostat.pl. silnice 63 91199
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 821
ostat.pl. zeleň 1 3157
Celkem KN 1610 3139906
Par. DKM 1610 3139906
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 118
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 154
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 308
spoluvlastník 873

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.05.2003
THM-V 1:2000 05.07.1971 26.05.2003
S-SK GS 1:2880 1840 05.07.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 23.05.2022 22:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.