k.ú.: 779784 - Velký Týnec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 505650 - Velký Týnec NUTS5 CZ0712505650
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1545 8254595
chmelnice 127 517034
zahrada 630 516909
ovoc. sad 10 22498
travní p. 100 66495
lesní poz 79 2451855
vodní pl. nádrž umělá 1 8458
vodní pl. tok přirozený 45 59059
vodní pl. tok umělý 1 430
zast. pl. zbořeniště 5 997
zast. pl. 1077 302324
ostat.pl. dálnice 2 331868
ostat.pl. foto. elektrárna 1 31382
ostat.pl. jiná plocha 145 99478
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1225
ostat.pl. manipulační pl. 63 122710
ostat.pl. neplodná půda 31 27968
ostat.pl. ostat.komunikace 307 331445
ostat.pl. pohřeb. 2 5956
ostat.pl. silnice 94 265829
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 34810
ostat.pl. zeleň 20 17637
Celkem KN 4306 13470962
Par. DKM 4306 13470962
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 12
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 705
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 134
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 80
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 8
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 1063
byt.z. byt 37
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 12
obč.z. byt 8
Celkem JED 58
LV 1351
spoluvlastník 1889

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.09.2003
THM-V 1:2000 01.01.1983 05.09.2003
S-SK ŠD 1:2500 1926 01.01.1983
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1926


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 01:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.