k.ú.: 779792 - Velký Újezd - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 505668 - Velký Újezd NUTS5 CZ0712505668
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 1456
orná půda 1093 3214824
vinice 1 7770
zahrada 589 532751
ovoc. sad 4 26667
travní p. mez, stráň 22 41154
travní p. 436 1234766
lesní poz 100 593509
vodní pl. nádrž umělá 4 7747
vodní pl. rybník 2 19919
vodní pl. tok přirozený 69 19572
vodní pl. tok umělý 6 2614
vodní pl. zamokřená pl. 12 9310
zast. pl. společný dvůr 5 311
zast. pl. zbořeniště 10 1123
zast. pl. 689 197002
ostat.pl. dobývací prost. 1 10375
ostat.pl. dálnice 15 214481
ostat.pl. jiná plocha 133 193974
ostat.pl. manipulační pl. 45 71749
ostat.pl. neplodná půda 2 2638
ostat.pl. ostat.komunikace 356 163349
ostat.pl. pohřeb. 1 5387
ostat.pl. silnice 48 203170
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 31539
ostat.pl. zeleň 16 20499
Celkem KN 3665 6827656
Par. DKM 3665 6827656
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 416
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 56
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 80
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 47
rozestav. 1
Celkem BUD 666
byt.z. byt 44
byt.z. garáž 26
byt.z. j.nebyt 10
obč.z. byt 9
Celkem JED 89
LV 772
spoluvlastník 1084

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.10.1997
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.10.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 08:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.