k.ú.: 779831 - Velký Vřešťov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579793 - Velký Vřešťov NUTS5 CZ0525579793
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 601 2853362
zahrada 149 130235
travní p. mez, stráň 6 13441
travní p. 536 1295221
lesní poz 264 3349522
vodní pl. nádrž umělá 24 310648
vodní pl. tok přirozený 151 76515
vodní pl. tok umělý 15 5196
zast. pl. společný dvůr 2 210
zast. pl. zbořeniště 8 3223
zast. pl. 322 76289
ostat.pl. jiná plocha 109 82525
ostat.pl. manipulační pl. 27 51998
ostat.pl. neplodná půda 57 38048
ostat.pl. ostat.komunikace 115 177816
ostat.pl. pohřeb. 2 1654
ostat.pl. silnice 8 27397
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1762
ostat.pl. zeleň 1 118
Celkem KN 2398 8495180
Par. DKM 72 326409
Par. KMD 2326 8168771
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 45
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 124
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 306
LV 431
spoluvlastník 731

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.03.2013
S-SK GS 1:2880 1840 14.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 27.05.2022 14:43

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.