k.ú.: 779857 - Veltěže - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566896 - Veltěže NUTS5 CZ0424566896
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 664 3859146
zahrada 222 118346
travní p. 33 45307
lesní poz 60 292102
vodní pl. nádrž umělá 1 598
vodní pl. tok přirozený 16 4798
vodní pl. tok umělý 1 495
zast. pl. společný dvůr 2 259
zast. pl. zbořeniště 1 206
zast. pl. 258 80088
ostat.pl. dráha 2 47794
ostat.pl. jiná plocha 58 13421
ostat.pl. manipulační pl. 9 5926
ostat.pl. neplodná půda 126 53036
ostat.pl. ostat.komunikace 224 113076
ostat.pl. pohřeb. 1 2228
ostat.pl. silnice 1 22380
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 20659
ostat.pl. zeleň 10 1581
Celkem KN 1694 4681446
Par. DKM 1694 4681446
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 114
č.e. rod.rekr 45
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
Celkem BUD 256
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 337
spoluvlastník 623

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.1999 celé k.ú.
ZMVM 1:2000 01.04.1992 30.12.1999
S-SK GS 1:2880 1843 31.03.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 16.05.2022 17:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.