k.ú.: 779962 - Velvary - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 533041 - Velvary NUTS5 CZ0203533041
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21242 - Velvary

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 359
orná půda 618 7509076
zahrada 482 224796
ovoc. sad 79 161551
travní p. 77 212064
lesní poz 25 46999
vodní pl. nádrž umělá 6 13616
vodní pl. tok přirozený 123 120243
vodní pl. tok umělý 8 1803
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 2
vodní pl. zamokřená pl. 12 51411
zast. pl. společný dvůr 20 8972
zast. pl. zbořeniště 18 4147
zast. pl. 1299 410571
ostat.pl. dráha 9 25341
ostat.pl. jiná plocha 143 115313
ostat.pl. manipulační pl. 132 308313
ostat.pl. neplodná půda 142 83805
ostat.pl. ostat.komunikace 219 222617
ostat.pl. pohřeb. 4 19267
ostat.pl. silnice 128 279957
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 63590
ostat.pl. zeleň 41 57863
Celkem KN 3603 9941676
PK 1338 6940934
Celkem ZE 1338 6940934
Par. KMD 27 145601
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 557
č.p. byt.dům 20
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 139
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 9
č.p. výroba 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 22
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 189
bez čp/če jiná st. 68
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 76
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 22
bez čp/če víceúčel 6
bez čp/če výroba 25
bez čp/če zem.stav 37
rozestav. 1
Celkem BUD 1249
byt.z. byt 302
byt.z. garáž 117
obč.z. byt 12
obč.z. garáž 8
Celkem JED 439
LV 1503
spoluvlastník 2576

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2014 Změna katastrální hranice,část KMD z k.ú. Uhy přešla do k.ú. Velvary.
S-SK GS 1:2880 1872


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2025.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 16.05.2022 06:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.