k.ú.: 779989 - Vendolí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578932 - Vendolí NUTS5 CZ0533578932
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 442 11438997
zahrada 839 564199
ovoc. sad 1 3546
travní p. 424 1479173
lesní poz ostat.komunikace 8 12997
lesní poz 250 5426761
vodní pl. tok přirozený 31 11457
vodní pl. tok umělý 17 24129
vodní pl. zamokřená pl. 12 6210
zast. pl. společný dvůr 7 2017
zast. pl. zbořeniště 3 594
zast. pl. 551 183193
ostat.pl. dráha 3 165456
ostat.pl. jiná plocha 264 227652
ostat.pl. manipulační pl. 32 88697
ostat.pl. neplodná půda 39 20559
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 10457
ostat.pl. ostat.komunikace 495 682096
ostat.pl. pohřeb. 1 1910
ostat.pl. silnice 24 141530
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 15857
ostat.pl. zeleň 26 197531
Celkem KN 3479 20705018
Par. DKM 1049 16955809
Par. KMD 2430 3749209
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 150
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 183
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 49
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 32
Celkem BUD 521
byt.z. byt 22
byt.z. garáž 6
Celkem JED 28
LV 657
spoluvlastník 841

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.05.2013
DKM-KPÚ 1:1000 11.01.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 23.05.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 18.05.2022 09:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.