k.ú.: 780014 - Vendryně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 554928 - Vendryně NUTS5 CZ0802554928
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1543 4407928
zahrada 1441 1348838
ovoc. sad 17 435192
travní p. 1716 3959043
lesní poz les(ne hospodář) 10 952441
lesní poz 387 7951057
vodní pl. nádrž přírodní 1 120
vodní pl. nádrž umělá 1 473
vodní pl. tok přirozený 235 391389
vodní pl. tok umělý 1 309
vodní pl. zamokřená pl. 13 20934
zast. pl. společný dvůr 43 30007
zast. pl. zbořeniště 23 4084
zast. pl. 1916 411270
ostat.pl. dráha 3 36603
ostat.pl. jiná plocha 300 133300
ostat.pl. manipulační pl. 10 25574
ostat.pl. neplodná půda 198 236563
ostat.pl. ostat.komunikace 511 438464
ostat.pl. pohřeb. 4 10386
ostat.pl. silnice 72 110775
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 36495
ostat.pl. zeleň 10 12621
Celkem KN 8463 20953866
Par. DKM 8463 20953866
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 371
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 18
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 908
č.p. tech.vyb 5
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 26
č.e. zem.stav 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 170
bez čp/če jiná st. 76
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 234
rozestav. 9
Celkem BUD 1903
byt.z. byt 29
byt.z. j.nebyt 7
obč.z. byt 7
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 45
LV 2284
spoluvlastník 3311

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.05.2006 zpřesnění souřadnic bodů PPBP původně určených metodou AAT novým zaměřením metodou GNSS - OBP -21.5.2009
ZMVM 01.01.1991 15.05.2006 intravilán 1:1000, extravilán 1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 17.05.2022 16:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.