k.ú.: 780073 - Verdek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579203 - Dvůr Králové nad Labem NUTS5 CZ0525579203
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 7793
orná půda 117 1031888
zahrada 131 98447
ovoc. sad 1 4075
travní p. 211 672689
lesní poz 163 2435052
vodní pl. nádrž umělá 2 3374
vodní pl. tok přirozený 6 58021
vodní pl. tok umělý 7 3331
zast. pl. společný dvůr 4 1668
zast. pl. zbořeniště 2 500
zast. pl. 147 52079
ostat.pl. jiná plocha 27 12425
ostat.pl. manipulační pl. 15 21601
ostat.pl. neplodná půda 22 29565
ostat.pl. ostat.komunikace 136 133425
ostat.pl. pohřeb. 1 2560
ostat.pl. silnice 55 30763
ostat.pl. zeleň 55 67759
Celkem KN 1103 4667015
Par. DKM 431 1915255
Par. KMD 670 2751106
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 44
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 133
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 235
spoluvlastník 446

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2016
DKM-KPÚ 1:1000 02.09.2015
KM-D 1:2000 29.03.2001 07.12.2016
S-SK GS 1:2880 1841 29.03.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 22.05.2022 10:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.