k.ú.: 780081 - Verměřovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581119 - Verměřovice NUTS5 CZ0534581119
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53151 - Jablonné nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 702 2777682
zahrada 456 270391
ovoc. sad 6 4299
travní p. 1087 1500400
lesní poz 167 864650
vodní pl. nádrž přírodní 5 3889
vodní pl. tok přirozený 18 75950
vodní pl. tok umělý 38 5083
zast. pl. společný dvůr 3 751
zast. pl. zbořeniště 5 313
zast. pl. 367 82960
ostat.pl. dráha 4 85208
ostat.pl. jiná plocha 129 67010
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1734
ostat.pl. manipulační pl. 35 30483
ostat.pl. neplodná půda 10 5272
ostat.pl. ostat.komunikace 167 148830
ostat.pl. pohřeb. 2 2894
ostat.pl. silnice 13 55718
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6268
ostat.pl. zeleň 13 4667
Celkem KN 3230 5994452
Par. KMD 3230 5994452
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 81
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 170
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.used 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 342
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 466
spoluvlastník 647

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2014
S-SK GS 1:2880 1840 30.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 24.05.2022 18:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.