k.ú.: 780090 - Čáslav u Verneřic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562921 - Verneřice NUTS5 CZ0421562921
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 337624
zahrada 28 15961
travní p. 73 938330
lesní poz 49 140186
vodní pl. nádrž přírodní 3 305
vodní pl. tok přirozený 1 1625
vodní pl. tok umělý 1 200
zast. pl. společný dvůr 1 393
zast. pl. zbořeniště 33 12758
zast. pl. 17 5025
ostat.pl. jiná plocha 13 11243
ostat.pl. manipulační pl. 2 4025
ostat.pl. neplodná půda 127 127797
ostat.pl. ostat.komunikace 27 22596
ostat.pl. silnice 3 6726
Celkem KN 386 1624794
Par. KMD 386 1624794
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 17
LV 42
spoluvlastník 53

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.11.2015
KMD 23.11.2015 1:1000 23.11.2015 *)
S-SK GS 1:2880 1841 22.11.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 17.05.2022 10:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.