k.ú.: 780103 - Loučky u Verneřic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562921 - Verneřice NUTS5 CZ0421562921
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 28 1562442
zahrada 28 23647
travní p. 155 3938371
lesní poz 63 1487001
vodní pl. tok přirozený 9 23039
vodní pl. tok umělý 2 2890
vodní pl. zamokřená pl. 14 48275
zast. pl. zbořeniště 25 9238
zast. pl. 78 32064
ostat.pl. jiná plocha 13 10790
ostat.pl. manipulační pl. 1 194
ostat.pl. neplodná půda 86 182259
ostat.pl. ostat.komunikace 63 82221
ostat.pl. silnice 3 20284
ostat.pl. zeleň 1 401
Celkem KN 569 7423116
Par. DKM 569 7423116
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 7
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 78
byt.z. byt 2
byt.z. dílna 1
obč.z. byt 3
Celkem JED 6
LV 116
spoluvlastník 152

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 08.08.2019
S-SK GS 1:2880 1843 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 17.05.2022 10:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.