k.ú.: 780189 - Vernéřov u Aše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554499 - Aš NUTS5 CZ0411554499
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4101 - Aš
Pověřený obecní úřad 41011 - Aš

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 72 942154
zahrada 61 32066
ovoc. sad 1 4959
travní p. 185 1434870
lesní poz 130 5579383
vodní pl. nádrž přírodní 3 8434
vodní pl. nádrž umělá 3 31606
vodní pl. rybník 2 6114
vodní pl. tok přirozený 10 10359
vodní pl. tok umělý 3 863
vodní pl. zamokřená pl. 5 5306
zast. pl. společný dvůr 1 434
zast. pl. zbořeniště 19 3773
zast. pl. 136 31942
ostat.pl. jiná plocha 71 65587
ostat.pl. manipulační pl. 4 15002
ostat.pl. neplodná půda 111 213956
ostat.pl. ostat.komunikace 73 112821
ostat.pl. pohřeb. 1 3095
ostat.pl. silnice 3 45209
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2496
ostat.pl. zeleň 5 1986
Celkem KN 900 8552415
Par. KMD 900 8552415
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 54
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 37
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 135
LV 159
spoluvlastník 198

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.11.2012
S-SK GS 1:2880 1841 19.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 28.05.2022 07:05

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.