k.ú.: 780201 - Pavlov u Vernéřova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563129 - Klášterec nad Ohří NUTS5 CZ0422563129
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42042 - Klášterec nad Ohří

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 1391
zahrada 17 24114
ovoc. sad 4 24432
travní p. 61 1052183
lesní poz 400 1448155
vodní pl. tok přirozený 3 2248
vodní pl. tok umělý 5 17096
vodní pl. zamokřená pl. 1 2050
zast. pl. zbořeniště 3 475
zast. pl. 1 40
ostat.pl. jiná plocha 5 3276
ostat.pl. manipulační pl. 9 27284
ostat.pl. neplodná půda 81 123541
ostat.pl. ostat.komunikace 19 37453
ostat.pl. silnice 2 5314
Celkem KN 612 2769052
Par. DKM 2 2118
Par. KMD 610 2766934
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 1
LV 21
spoluvlastník 26

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.06.2013
S-SK GS 1:2880 1842 18.06.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 17.05.2022 10:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.