k.ú.: 780278 - Budov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555711 - Verušičky NUTS5 CZ0412555711
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 850672
zahrada 8 6348
ovoc. sad 7 63612
travní p. 43 323930
lesní poz les(ne hospodář) 8 37764
vodní pl. nádrž umělá 1 453
vodní pl. tok přirozený 12 8072
vodní pl. tok umělý 2 1826
zast. pl. zbořeniště 4 2981
zast. pl. 21 12525
ostat.pl. dráha 7 10400
ostat.pl. jiná plocha 33 76382
ostat.pl. manipulační pl. 3 10771
ostat.pl. neplodná půda 46 77275
ostat.pl. ostat.komunikace 22 38356
ostat.pl. silnice 5 47013
Celkem KN 245 1568380
Par. KMD 245 1568380
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 21
LV 26
spoluvlastník 38

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.06.2014
S-SK GS 1:2880 1841 04.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 28.05.2022 05:43

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.