k.ú.: 780286 - Hřivínov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555711 - Verušičky NUTS5 CZ0412555711
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 782271
zahrada 9 5715
travní p. 74 694238
lesní poz les(ne hospodář) 27 63626
lesní poz 5 1867
vodní pl. tok přirozený 11 5472
vodní pl. zamokřená pl. 3 1036
zast. pl. zbořeniště 6 5684
zast. pl. 4 4404
ostat.pl. dráha 7 17112
ostat.pl. jiná plocha 5 5293
ostat.pl. manipulační pl. 1 2173
ostat.pl. neplodná půda 49 106627
ostat.pl. ostat.komunikace 28 35711
Celkem KN 254 1731229
Par. KMD 254 1731229
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 4
LV 14
spoluvlastník 18

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.06.2014
S-SK GS 1:2880 1841 04.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 09:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.