k.ú.: 780294 - Týniště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555711 - Verušičky NUTS5 CZ0412555711
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 41 1344028
zahrada 14 5829
ovoc. sad 18 464045
travní p. 139 1421068
lesní poz les(ne hospodář) 4 8164
lesní poz 1 610
vodní pl. nádrž umělá 5 33728
vodní pl. rybník 1 8039
vodní pl. tok přirozený 25 19727
vodní pl. tok umělý 1 3671
zast. pl. zbořeniště 14 9695
zast. pl. 49 30964
ostat.pl. jiná plocha 44 86968
ostat.pl. manipulační pl. 11 3258
ostat.pl. neplodná půda 149 133803
ostat.pl. ostat.komunikace 65 47502
ostat.pl. silnice 3 29429
ostat.pl. zeleň 5 4484
Celkem KN 589 3655012
Par. KMD 589 3655012
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 47
LV 43
spoluvlastník 52

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.06.2014
S-SK GS 1:2880 1841 04.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 28.05.2022 18:43

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.