k.ú.: 780308 - Vahaneč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555711 - Verušičky NUTS5 CZ0412555711
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 86 1385307
zahrada 13 16788
travní p. 166 945742
lesní poz les(ne hospodář) 16 285440
lesní poz 4 42063
vodní pl. nádrž umělá 5 2954
vodní pl. rybník 1 1834
vodní pl. tok přirozený 7 4689
vodní pl. tok umělý 12 17366
zast. pl. zbořeniště 1 240
zast. pl. 34 17337
ostat.pl. dráha 7 30755
ostat.pl. jiná plocha 39 61116
ostat.pl. manipulační pl. 7 9371
ostat.pl. neplodná půda 42 50246
ostat.pl. ostat.komunikace 26 30415
ostat.pl. silnice 14 74929
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1744
ostat.pl. zeleň 1 656
Celkem KN 482 2978992
Par. KMD 482 2978992
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 32
LV 47
spoluvlastník 61

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.06.2014
S-SK GS 1:2880 1841 04.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 27.05.2022 13:39

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.