k.ú.: 780324 - Záhoří u Verušiček - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555711 - Verušičky NUTS5 CZ0412555711
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 28 566538
zahrada 12 10384
travní p. 96 872481
lesní poz les(ne hospodář) 12 166366
vodní pl. nádrž umělá 3 9344
vodní pl. tok přirozený 8 2527
vodní pl. tok umělý 2 4367
vodní pl. zamokřená pl. 3 12031
zast. pl. zbořeniště 9 2574
zast. pl. 15 5322
ostat.pl. jiná plocha 19 79903
ostat.pl. manipulační pl. 3 5939
ostat.pl. neplodná půda 59 35639
ostat.pl. ostat.komunikace 45 31481
ostat.pl. silnice 3 20608
ostat.pl. zeleň 4 921
Celkem KN 321 1826425
Par. KMD 321 1826425
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 15
LV 23
spoluvlastník 28

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.06.2014
S-SK GS 1:2880 1841 04.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 22.05.2022 09:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.