k.ú.: 780341 - Veřechov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556254 - Horažďovice NUTS5 CZ0322556254
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 693 2598910
zahrada 87 84969
ovoc. sad 1 2614
travní p. 373 753893
lesní poz 206 729819
vodní pl. nádrž přírodní 1 9884
vodní pl. nádrž umělá 6 2821
vodní pl. rybník 2 2039
vodní pl. tok přirozený 1 553
vodní pl. tok umělý 69 8740
zast. pl. společný dvůr 3 674
zast. pl. zbořeniště 2 875
zast. pl. 90 45371
ostat.pl. jiná plocha 40 28895
ostat.pl. manipulační pl. 27 32752
ostat.pl. neplodná půda 401 128144
ostat.pl. ostat.komunikace 84 56641
ostat.pl. silnice 3 24991
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 8123
Celkem KN 2093 4520708
Par. KMD 2093 4520708
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 55
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 85
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 6
Celkem JED 12
LV 118
spoluvlastník 193

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.07.2012
S-SK GS 1:2880 1837 18.07.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 04:12

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.