k.ú.: 780375 - Mířovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558494 - Ves Touškov NUTS5 CZ0324558494
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3212 - Stod
Pověřený obecní úřad 32123 - Stod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 438
orná půda 65 2306976
zahrada 37 30949
travní p. mez, stráň 1 433
travní p. 46 424620
lesní poz 14 492450
vodní pl. nádrž umělá 4 1077
vodní pl. rybník 1 931
vodní pl. tok přirozený 4 19388
vodní pl. tok umělý 6 4918
zast. pl. zbořeniště 5 6934
zast. pl. 34 22956
ostat.pl. jiná plocha 83 133347
ostat.pl. manipulační pl. 3 5579
ostat.pl. neplodná půda 17 34192
ostat.pl. ostat.komunikace 45 115845
ostat.pl. silnice 10 21867
Celkem KN 377 3622900
Par. DKM 377 3622900
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 22
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 33
LV 65
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.10.2009
DKM-KPÚ 27.02.2008 1:1000 12.03.2008 *) Na části k.ú. - extr.
ZMVM 1:2000 01.01.1990 05.10.2009
S-SK GS 1:2880 1838 27.02.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 26.05.2022 07:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.