k.ú.: 780391 - Vesce u Dačic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546038 - Budíškovice NUTS5 CZ0313546038
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 127 3056245
zahrada 70 42620
ovoc. sad 3 5647
travní p. 35 75614
lesní poz 27 443715
vodní pl. nádrž umělá 2 666
vodní pl. rybník 1 4659
vodní pl. tok přirozený 9 21075
vodní pl. tok umělý 1 71
vodní pl. zamokřená pl. 1 26
zast. pl. společný dvůr 8 2693
zast. pl. zbořeniště 1 162
zast. pl. 52 35274
ostat.pl. jiná plocha 5 4495
ostat.pl. manipulační pl. 22 18789
ostat.pl. neplodná půda 6 5010
ostat.pl. ostat.komunikace 37 47974
ostat.pl. silnice 2 16071
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1091
Celkem KN 410 3781897
PK 624 2284290
GP 73 399513
Celkem ZE 697 2683803
Par. DKM 111 433865
Par. KMD 217 581355
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 37
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 2
Celkem BUD 52
LV 109
spoluvlastník 193

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2017
DKM-KPÚ 01.07.2014 1:1000 29.07.2014 *)
S-SK ŠS 1:2880 1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 02/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 17.05.2022 07:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.