k.ú.: 780405 - Čeraz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553263 - Vesce NUTS5 CZ0317553263
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31101 - Soběslav

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 522 1575295
zahrada 41 30051
travní p. 145 312589
lesní poz 48 99833
vodní pl. nádrž umělá 1 3752
vodní pl. rybník 1 12110
vodní pl. tok přirozený 2 13308
vodní pl. tok umělý 71 6134
vodní pl. zamokřená pl. 29 133527
zast. pl. zbořeniště 1 9
zast. pl. 76 26059
ostat.pl. jiná plocha 7 865
ostat.pl. manipulační pl. 47 19781
ostat.pl. neplodná půda 30 16727
ostat.pl. ostat.komunikace 44 37387
ostat.pl. silnice 1 7250
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 24 6781
ostat.pl. zeleň 1 684
Celkem KN 1091 2302142
Par. KMD 1091 2302142
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 2
Celkem BUD 69
LV 123
spoluvlastník 165

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2013
S-SK GS 1:2880 1828 16.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 24.05.2022 14:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.