k.ú.: 780464 - Vesce u Moravských Budějovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591181 - Moravské Budějovice NUTS5 CZ0634591181
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 577 3024847
zahrada 71 50063
travní p. 53 77840
vodní pl. rybník 2 15991
vodní pl. tok umělý 117 16649
zast. pl. zbořeniště 7 722
zast. pl. 85 44400
ostat.pl. dráha 4 54208
ostat.pl. jiná plocha 20 23369
ostat.pl. manipulační pl. 6 2904
ostat.pl. neplodná půda 1 592
ostat.pl. ostat.komunikace 106 84009
ostat.pl. silnice 4 26268
Celkem KN 1053 3421862
Par. KMD 1053 3421862
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 85
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 131
spoluvlastník 271

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2013
KM-D 1:2000 29.12.1999 30.09.2013
S-SK ŠS 1:2880 1824 29.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 19.05.2022 21:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.