k.ú.: 780472 - Vesec u Liberce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563889 - Liberec NUTS5 CZ0513563889
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51056 - Liberec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 463 865847
zahrada 1147 675951
travní p. 1002 1494357
lesní poz 81 227048
vodní pl. nádrž umělá 6 37477
vodní pl. rybník 1 4745
vodní pl. tok přirozený 19 21096
vodní pl. tok umělý 5 356
zast. pl. společný dvůr 16 3513
zast. pl. zbořeniště 25 6374
zast. pl. 1608 314243
ostat.pl. dráha 8 14044
ostat.pl. jiná plocha 329 164155
ostat.pl. manipulační pl. 102 81437
ostat.pl. neplodná půda 61 28927
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 5655
ostat.pl. ostat.komunikace 358 286595
ostat.pl. pohřeb. 1 6916
ostat.pl. silnice 18 106356
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 27333
ostat.pl. zeleň 88 46970
Celkem KN 5346 4419395
Par. DKM 5346 4419395
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 102
č.p. byt.dům 59
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 15
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 578
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 13
č.e. rod.rekr 154
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 274
bez čp/če jiná st. 228
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 16
bez čp/če rod.rekr 17
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 18
vod.dílo hráz př. 1
s roz.jed 3
Celkem BUD 1569
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 801
byt.z. garáž 23
byt.z. j.nebyt 16
obč.z. byt 24
obč.z. dílna 2
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 9
Celkem JED 882
LV 2492
spoluvlastník 4171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.12.1997 Od -ověř TO. Přepracování.
THM-V 1:1000 01.05.1980 08.12.1997 Od -ověř TO. THM Doubí-Vesec 1:1000.
S-SK GS 1:2880 1843 01.05.1980 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 06:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.